รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 49
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
กรุงเทพมหานคร
3
 
 
 
Remark :
2
พนิดา  โยควัฒน์
กรุงเทพมหานคร
12
ธิรารักษ์  เจียระดับ
กรุงเทพมหานคร
11
ปริศนา  ประนามโก
กรุงเทพมหานคร
8
ญาณิน  ดวงจันทร์
กรุงเทพมหานคร
6
ศศิประภา  มณีวงษ์
กรุงเทพมหานคร
9
วิชญาดา  พรมบุตร
กรุงเทพมหานคร
1
อมรรัตน์  สีจันทร์
กรุงเทพมหานคร
17
ชุลีพร  ฤทธิ์วิเศษ
กรุงเทพมหานคร
3
วรรณรสา  คงมี
กรุงเทพมหานคร
10
อรวรรณ  เขียวบม
กรุงเทพมหานคร
20
ปนัดดา  ไชยเพชร
กรุงเทพมหานคร
4
วณิชยา  ลิ่มสกุล
กรุงเทพมหานคร
 
 
0
เชียงราย
 
 
 
Remark :
11
ปฏิพร  พงศ์ปิติไพบูลย์
เชียงราย
2
ดวงฤทัย  ไวตะนันท์
เชียงราย
4
ปริชาติ  คำเรือง
เชียงราย
7
ธัญลักษณ์  เหมือนมณี
เชียงราย
1
วรกานต์  ถาวรวงศ์
เชียงราย
13
วริศดา  รักเจริญ
เชียงราย
14
ปวีณา  กาสโอสถ
เชียงราย
8
นภัสวรรณ  กันทะเนตร
เชียงราย
15
วิรัลยุพา  อินทร์จันทร์
เชียงราย
5
วรัญญา  ใจศรี
เชียงราย
10
นันท์นภัส  มูลจะคำ
เชียงราย
12
พัชยา  ศรีพิชัย
เชียงราย
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye