รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 47
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
กรุงเทพมหานคร
3
 
 
 
Remark :
2
พนิดา  โยควัฒน์
กรุงเทพมหานคร
12
ธิรารักษ์  เจียระดับ
กรุงเทพมหานคร
11
ปริศนา  ประนามโก
กรุงเทพมหานคร
8
ญาณิน  ดวงจันทร์
กรุงเทพมหานคร
6
ศศิประภา  มณีวงษ์
กรุงเทพมหานคร
9
วิชญาดา  พรมบุตร
กรุงเทพมหานคร
1
อมรรัตน์  สีจันทร์
กรุงเทพมหานคร
17
ชุลีพร  ฤทธิ์วิเศษ
กรุงเทพมหานคร
3
วรรณรสา  คงมี
กรุงเทพมหานคร
10
อรวรรณ  เขียวบม
กรุงเทพมหานคร
20
ปนัดดา  ไชยเพชร
กรุงเทพมหานคร
4
วณิชยา  ลิ่มสกุล
กรุงเทพมหานคร
 
 
1
ศรีสะเกษ
 
 
 
Remark :
14
มัชฌมา  แสวงผล
ศรีสะเกษ
7
สุกัญญา  มุกดาดี
ศรีสะเกษ
5
เพ็ญประภา  ทรารมย์
ศรีสะเกษ
9
รัตนา  ใจเต็ม
ศรีสะเกษ
6
นารีรัตน์  บุตรเครือ
ศรีสะเกษ
3
รุ่งฤดี  อาจภักดี
ศรีสะเกษ
18
พฤกษชาติ  พิมพ์วันวงศ์
ศรีสะเกษ
17
รัตนาภรณ์  พิมโคตร
ศรีสะเกษ
21
พรทิพย์  ก้านท้าว
ศรีสะเกษ
19
ปิยะนุช  งามชมภู
ศรีสะเกษ
13
ปวีณา  จันทรา
ศรีสะเกษ
4
ญาณัฑ  จ้อยศักดา
ศรีสะเกษ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye