รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 31
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
กรุงเทพมหานคร
3
 
 
 
Remark :
2
พนิดา  โยควัฒน์
กรุงเทพมหานคร
12
ธิรารักษ์  เจียระดับ
กรุงเทพมหานคร
11
ปริศนา  ประนามโก
กรุงเทพมหานคร
8
ญาณิน  ดวงจันทร์
กรุงเทพมหานคร
6
ศศิประภา  มณีวงษ์
กรุงเทพมหานคร
9
วิชญาดา  พรมบุตร
กรุงเทพมหานคร
1
อมรรัตน์  สีจันทร์
กรุงเทพมหานคร
17
ชุลีพร  ฤทธิ์วิเศษ
กรุงเทพมหานคร
3
วรรณรสา  คงมี
กรุงเทพมหานคร
10
อรวรรณ  เขียวบม
กรุงเทพมหานคร
20
ปนัดดา  ไชยเพชร
กรุงเทพมหานคร
4
วณิชยา  ลิ่มสกุล
กรุงเทพมหานคร
 
 
0
สงขลา
 
 
 
Remark :
16
สิริวิมล  ไปใกล้
สงขลา
14
ช่อผกา  ชัยศรี
สงขลา
17
ชูติกาญจน์  ชินบุตร
สงขลา
7
กัญชพร  เส็นปาน
สงขลา
9
ภิญญดา  ทองฤทธิ์
สงขลา
10
เจนจิรา  ทองฤทธิ์
สงขลา
2
วัลวลี  ดวงตา
สงขลา
12
เสาวลักษณ์  ทองประทีป
สงขลา
4
สุวรรณนารี  บุญเพ็ชร
สงขลา
1
อภัสรา  ยางทอง
สงขลา
11
ชนัญญา  กมลกลาง
สงขลา
8
มลิวรรณ  อทิสุวรรณ
สงขลา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye