รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ข รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 30
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:15 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
บุรีรัมย์
3
 
 
 
Remark :
11
ฐิติรัตน์  สุขจันทร์
บุรีรัมย์
7
ศิริญาภรณ์  มุ่งดี
บุรีรัมย์
8
มลสตรี  เศษมาก
บุรีรัมย์
1
มะลิวรรณ์  รุญไธสง
บุรีรัมย์
9
กมลลักษณ์  ผองสูงเนิน
บุรีรัมย์
6
สุชานันท์  อักษรวุฒิ
บุรีรัมย์
10
ปิติกาญจน์  แสนรัมย์
บุรีรัมย์
2
สุภสสร  ครรไลรักษ์
บุรีรัมย์
5
พิมพ์ชนก  เชื้อกลางธนวัชร์
บุรีรัมย์
3
อักษราภัค  ตุพิมาย
บุรีรัมย์
4
ศศิมาภรณ์  สุมรัมย์
บุรีรัมย์
14
อภิสรา  วิหกเหิน
บุรีรัมย์
 
 
1
สมุทรปราการ
 
 
 
Remark :
10
วิลาวรรณ  ใจโต
สมุทรปราการ
1
ปรัชญา  เปล่าโต
สมุทรปราการ
12
ภัทรภร  จันทนิเวส
สมุทรปราการ
2
ทัศนีย์  ผลจันทร์
สมุทรปราการ
3
ฑิตยา  วิระสอน
สมุทรปราการ
4
เพียงขวัญ  ศรีพันธ์
สมุทรปราการ
11
วราภรณ์  แสงแก้ว
สมุทรปราการ
5
สุนิษา  ขันแก้ว
สมุทรปราการ
9
พิชญาภา  เพ็งสุวรรณ
สมุทรปราการ
8
อนุธิดา  กุลให้
สมุทรปราการ
13
ศิริญา  พรมอารักษ์
สมุทรปราการ
6
จินตนา  ชาววังเย็น
สมุทรปราการ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye