รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน สาย ไม่ระบุ รอบ พบกันหมด
วันที่ เวลา 13:30 น.
สนาม หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
12
11
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
0
1
10
7
0
0
18
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
8
10
6
0
0
24
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
3
11
12
11
0
0
34
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
1
11
5
8
7
0
31
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
3
7
11
11
11
0
40
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร พิจิตร
 ปารมี  หยุ่มไธสง
คู่ที่ 1  
 ชญานนท์  กุลวิภัชวัฒนา
คู่ที่ 1  
 ธนัชพร  ภู่เสม
คู่ที่ 1  
 ภาณรินทร์  ปัตมพรม
คู่ที่ 1