รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
9
6
12
0
0
27
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
3
11
11
14
0
0
36
-
คู่ที่ 2
เชียงใหม่เชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
0
8
5
7
0
0
20
-
คู่ที่ 3
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
12
9
11
9
4
45
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
3
10
11
5
11
11
48
-
คู่ที่ 4
เชียงใหม่เชียงใหม่
1
7
11
8
8
0
34
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
3
11
4
11
11
0
37
-


รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ นนทบุรี
 วรชน  สิงห์คลา
คู่ที่ 1  
 ภูริ  อุนจะนำ
คู่ที่ 2  
 ณชนน  ปินตานา
คู่ที่ 3  
 ภูริ  อุนจะนำ
คู่ที่ 4  
 วรชน  สิงห์คลา
คู่ที่ 5  
 สิทธิศักดิ์  นุชชาติ
คู่ที่ 1  
 ศุภกร  อมรวัฒน์
คู่ที่ 2  
 ชัยธัช  ป้อมแก้ว
คู่ที่ 3  
 สิทธิศักดิ์  นุชชาติ
คู่ที่ 4  
 ศุภกร  อมรวัฒน์
คู่ที่ 5