รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบก่อนรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 7
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
เชียงใหม่
24
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
14
-
-
-
14
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
10
-
-
10
 
Remark :
11
เนติพงศ์  คำพร
เชียงใหม่  
21
ตะวัน  ดิษฐาน
เชียงใหม่  
24
สุรวีย์  ดาวขุนทด
เชียงใหม่  
17
คุณากร  ปิ่นสุวรรณ์
เชียงใหม่  
8
ธีรเจต  ศรีม่วง
เชียงใหม่  
9
ศุภโชค  พงษ์พานิช
เชียงใหม่  
15
ธนพัทธ์  นันทจันทร์
เชียงใหม่  
14
กิตติกวิน  อยู่เกษม
เชียงใหม่  
6
ภาคิน  ดาวแดน
เชียงใหม่  
7
ธีรวิทย์  เจริญมณี
เชียงใหม่  
13
วสวัตติ์  ดวงจิตร์
เชียงใหม่  
12
จักรรินทร์  ศิรบรรจงกราน
เชียงใหม่  
10
ธนิน  คมแปงยศ
เชียงใหม่  
29
ธิติภูมิ  เชิดชูตระกูลศักดิ์
เชียงใหม่  
5
อุบลราชธานี
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
5
-
-
-
5
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
 
Remark :
24
ปรมินทร์  มณีภาค
อุบลราชธานี  
11
คณิน  ใจใหญ่
อุบลราชธานี  
12
นิพนธ์  สมกอง
อุบลราชธานี  
14
สมพร  แสนทวีสุข
อุบลราชธานี  
15
สัญชัย  บุญทรง
อุบลราชธานี  
13
ธนาณุวัฒน์  แสนอุบล
อุบลราชธานี  
8
ณัฐพนธ์  ทุมเสน
อุบลราชธานี  
6
ฐิติสรณ์  อนันต์เรือง
อุบลราชธานี  
26
ณัฐวุฒิ  ดวงจำปา
อุบลราชธานี  
7
เจตนิพัทธ์  วงศ์อุ่น
อุบลราชธานี  
3
หาญณรงค์  อุตมังค์
อุบลราชธานี  
1
ภูริทัต  โภคา
อุบลราชธานี  
9
ฉัตรพล  ถนอมเชื้อ
อุบลราชธานี  
5
ณัฐวุฒิ  พิลาบุตร
อุบลราชธานี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ