รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบก่อนรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 5
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:20 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครนายก
5
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
5
-
-
5
 
Remark :
9
ณราวุฒิ  โพประยูร
นครนายก  
21
วาคิม  มาสันเทียะ
นครนายก  
12
ชนสรณ์  วิเชียร
นครนายก  
7
ดีพร้อม  มุสิกมาศ
นครนายก  
22
อรรถพร  พูลประเสริฐ
นครนายก  
23
ธีระวุฒิ  โคกเที่ยน
นครนายก  
14
นวพล  โพธิ์หา
นครนายก  
11
พงศรัณย์  พันชำนาญ
นครนายก  
18
วัชรพล  มหาเรือนจันทร์
นครนายก  
4
ธนธรณ์  แจ้งแช่ม
นครนายก  
2
ธนกร  ชื่นสว่าง
นครนายก  
24
วสิทธิ์พล  ปั้นทอง
นครนายก  
6
ภาณุวิชญ์  อิศรางกูล
นครนายก  
25
พศวัต  แสงสะกา
นครนายก  
31
นครปฐม
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
7
10
-
-
17
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
14
-
-
-
14
 
Remark :
3
เพ็ชรอาชา  โพธิ์เทศ
นครปฐม  
15
ธนโชติ  อเนกจินต์
นครปฐม  
13
สดา  ธีรเทียนวรกิจ
นครปฐม  
17
ภานริศ  บุญสนอง
นครปฐม  
7
อาชวิน  กลีบแก้ว
นครปฐม  
24
เนติภัทร  พันธมนัสโสภา
นครปฐม  
28
รัชชานนท์  จิตต์ภาวนาสกุล
นครปฐม  
9
ปราการ  มานิตทวีผล
นครปฐม  
14
เขตโสภณ  เกียรติวนากร
นครปฐม  
11
ณวภัช  ไวยนิกรณ์
นครปฐม  
4
วราวิชญ์  แก้วพังงา
นครปฐม  
18
พลสวรรค์  แพทย์รัตน์
นครปฐม  
1
วรกฤต  มากจันทร์
นครปฐม  
23
กฤศ  สารพันธ์
นครปฐม  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ