รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบก่อนรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครราชสีมา
0
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
 
Remark :
14
จันทิมา  สุขคำนา
นครราชสีมา  
6
กนกพร  สีทอง
นครราชสีมา  
8
เสาวลักษณ์  รัตนจันทร์
นครราชสีมา  
7
ศุภัตน์  ชินสุข
นครราชสีมา  
9
จุฬารัตน์  นาวัง
นครราชสีมา  
4
เกวลิน  หว่านนา
นครราชสีมา  
5
เพชรชมพู  แก้วอำนาจ
นครราชสีมา  
12
กัลยกร  การเพียร
นครราชสีมา  
13
ปราถนา  ภิญโญ
นครราชสีมา  
11
จุรีรัตน์  อาจศึก
นครราชสีมา  
2
กชพรรรณ  พรบุษยานนท์
นครราชสีมา  
10
วรรณวิษา  กระจ่างโพธิ์
นครราชสีมา  
3
อริสา  ริมหมู่ดี
นครราชสีมา  
1
อรัญญา  นะรื่นรัมย์
นครราชสีมา  
24
เพชรบุรี
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
7
5
-
-
12
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
7
5
-
-
12
 
Remark :
6
สุทธิดา  เกิดลาภ
เพชรบุรี  
5
ชาลินี  กัวพู่
เพชรบุรี  
7
ดารินทร์  จันทมาลา
เพชรบุรี  
13
วาสนา  น้อยสวาท
เพชรบุรี  
2
จุฑาทิพย์  ยิ้มแย้ม
เพชรบุรี  
1
ชิดชนก  พลายเถื่อน
เพชรบุรี  
9
รัตศมา  ภุงาม
เพชรบุรี  
10
แพรแพรวพราย  ไพรเที่ยง
เพชรบุรี  
14
อุษณีย์  อินทร์ย้อย
เพชรบุรี  
8
พันดาว  มีบำรุง
เพชรบุรี  
15
ภัทรนันท์  ประยูรวงศ์
เพชรบุรี  
3
กนกวรรณ  ชาดี
เพชรบุรี  
4
รัตติกาล  วงศ์ศานนท์
เพชรบุรี  
11
อรวรรณ  ยกม่วง
เพชรบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ