รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ฉะเชิงเทรา
5
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
5
-
-
-
5
 
Remark :
99
โชตินรินทร์  สุวรรณศิลป์
ฉะเชิงเทรา  
19
ณัฐพงษ์  เจริญสุข
ฉะเชิงเทรา  
17
อนุกูล  แพนลา
ฉะเชิงเทรา  
11
จิรายุส  ทองดีเจริญกุล
ฉะเชิงเทรา  
18
อภิชาติ  ช่างสมรรค
ฉะเชิงเทรา  
25
วุฒิพงษ์  จันทศรี
ฉะเชิงเทรา  
10
อนุชิต  ประดิษฐถาวร
ฉะเชิงเทรา  
14
ภานุ  เทียมเมือง
ฉะเชิงเทรา  
6
คณิน  โคตรโย
ฉะเชิงเทรา  
5
เมธพนธ์  อิฐอมรชัย
ฉะเชิงเทรา  
22
ณัฐพงศ  โคกเครือ
ฉะเชิงเทรา  
7
ภัทรมินทร์  งามบุญคำ
ฉะเชิงเทรา  
12
นรินทร์  ศรศาสตร์
ฉะเชิงเทรา  
8
กรวิชญ์  จันทร์เจริญ
ฉะเชิงเทรา  
26
ร้อยเอ็ด
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
12
-
-
-
12
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
14
-
-
-
14
 
Remark :
21
จักรรินทร์  จันทะเขตร์
ร้อยเอ็ด  
13
อรรถวิทย์  กุภาพันธ์
ร้อยเอ็ด  
6
ทนงศักดิ์  จันทเขต
ร้อยเอ็ด  
10
ก้องภพ  ภาคี
ร้อยเอ็ด  
7
ภัทรศัย  ทองแต้ม
ร้อยเอ็ด  
11
กิติพงศ์  นุ่นสีดา
ร้อยเอ็ด  
22
พรพรหม  สามคุ้มพิมพ์
ร้อยเอ็ด  
12
ฐานทัพ  สุทธิเภท
ร้อยเอ็ด  
9
ธรรศธฤต  ถาไชยลา
ร้อยเอ็ด  
8
ประเสริฐ  เนตะคำ
ร้อยเอ็ด  
19
ณัฐนันท์  เสนาเสถียร
ร้อยเอ็ด  
1
อาทิตย์  ทองหนองบัว
ร้อยเอ็ด  
14
พุฒิพงศ์  โจมเสนาะ
ร้อยเอ็ด  
15
พายุพัฒน์  พรพนม
ร้อยเอ็ด  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ