รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นราธิวาส
5
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
5
-
-
5
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
 
Remark :
7
อาริสา  เชยเอี่ยม
นราธิวาส  
12
ณัฐริกาณร์  คงกำเนิด
นราธิวาส  
4
อาซูรา  สมาแห
นราธิวาส  
2
ฟุสมาวาตี  ยาโก๊ะ
นราธิวาส  
6
สุวานี  สาและ
นราธิวาส  
3
นอรียะ  ดือเร๊ะ
นราธิวาส  
8
ฮับเซาะ  สาและ
นราธิวาส  
5
นิรมล  เล่าเลิศ
นราธิวาส  
9
รุสนี  หะยีอาแว
นราธิวาส  
11
ธัญญาลักษณ์  เจ๊ะโซ๊ะ
นราธิวาส  
1
นูรูซาฟีกา  หลีดองอย
นราธิวาส  
0
พิษณุโลก
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
 
Remark :
9
พรรณภัทร  จันทร
พิษณุโลก  
12
รวีพร  จันทร
พิษณุโลก  
10
บุญฑิตา  จันทร์เจริญ
พิษณุโลก  
3
ธิดารัตน์  ธรรมจักร์
พิษณุโลก  
2
ณัฐณิชา  แสงเงิน
พิษณุโลก  
14
ชวัลลักษณ์  คล้ายแดง
พิษณุโลก  
11
ณัฐชา  แตงหมี
พิษณุโลก  
8
แพรไหม  สามารถ
พิษณุโลก  
4
วิชุดา  จันทร์โต
พิษณุโลก  
5
ณิชกานต์  คำนวน
พิษณุโลก  
13
สุภาพรรณ  ศรีสังข์
พิษณุโลก  
6
เบญญาภา  รอดแย้ม
พิษณุโลก  
7
อัญชลี  ผิววันดี
พิษณุโลก  
1
จิรัชญา  มาสังข์
พิษณุโลก  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ