รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:20 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
กรุงเทพมหานคร
0
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
 
Remark :
6
พันธิตรา  รักศิลป์
กรุงเทพมหานคร  
7
นราทิพย์  มณีสัย
กรุงเทพมหานคร  
12
วริษฐา  มะลิซ้อน
กรุงเทพมหานคร  
1
สายบุญ  แดนขนาน
กรุงเทพมหานคร  
4
นลินี  เอี่ยมผึ้ง
กรุงเทพมหานคร  
13
ปวริศา  ทิมเรืองเลิศสกุล
กรุงเทพมหานคร  
2
ณัชชา  พรมกะจีน
กรุงเทพมหานคร  
11
เพ็ญพิชชา  อรุณรุ่ง
กรุงเทพมหานคร  
8
สุดารัตน์  จันทาบ
กรุงเทพมหานคร  
5
สลินดา  แผ่ความดี
กรุงเทพมหานคร  
14
ฐานิตา  จิรนนท์ธนบดี
กรุงเทพมหานคร  
9
ฑิฆัมพร  หอมจำปา
กรุงเทพมหานคร  
10
สิริยากร  ฤทธิรอน
กรุงเทพมหานคร  
3
ปริศนา  นุ่มช่วย
กรุงเทพมหานคร  
19
สุราษฎร์ธานี
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
7
-
-
-
7
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
7
5
-
-
12
 
Remark :
4
ปาริฉัตร  พรมสง
สุราษฎร์ธานี  
8
ยุพารัตน์  เพชโรภาส
สุราษฎร์ธานี  
7
ศศิธร  กลิ่นม่วง
สุราษฎร์ธานี  
2
พิมพิกา  ปลอดช่วย
สุราษฎร์ธานี  
5
ฐตธิษา  แก้วออด
สุราษฎร์ธานี  
6
เนตรนภา  ดำมุณี
สุราษฎร์ธานี  
14
กนกวรรณ  กลิ่นม่วง
สุราษฎร์ธานี  
9
หทัยวรรณ์  พร้อมประเสริฐ
สุราษฎร์ธานี  
3
คคนานต์  จารุจารีต
สุราษฎร์ธานี  
1
ธัญวรัตน์  คุณล้ำ
สุราษฎร์ธานี  
13
ศิรินญา  เกลี้ยงมุณี
สุราษฎร์ธานี  
12
ประภาวดี  จันทร์ใย
สุราษฎร์ธานี  
10
สมคณา  ธงรอด
สุราษฎร์ธานี  
11
กัญจนา  สุขคุ้ม
สุราษฎร์ธานี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ