รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:20 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครราชสีมา
7
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
7
-
-
-
7
 
Remark :
14
จันทิมา  สุขคำนา
นครราชสีมา  
6
กนกพร  สีทอง
นครราชสีมา  
8
เสาวลักษณ์  รัตนจันทร์
นครราชสีมา  
7
ศุภัตน์  ชินสุข
นครราชสีมา  
9
จุฬารัตน์  นาวัง
นครราชสีมา  
4
เกวลิน  หว่านนา
นครราชสีมา  
5
เพชรชมพู  แก้วอำนาจ
นครราชสีมา  
12
กัลยกร  การเพียร
นครราชสีมา  
13
ปราถนา  ภิญโญ
นครราชสีมา  
11
จุรีรัตน์  อาจศึก
นครราชสีมา  
2
กชพรรรณ  พรบุษยานนท์
นครราชสีมา  
10
วรรณวิษา  กระจ่างโพธิ์
นครราชสีมา  
3
อริสา  ริมหมู่ดี
นครราชสีมา  
1
อรัญญา  นะรื่นรัมย์
นครราชสีมา  
12
สุราษฎร์ธานี
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
7
-
-
-
7
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
5
-
-
5
 
Remark :
4
ปาริฉัตร  พรมสง
สุราษฎร์ธานี  
8
ยุพารัตน์  เพชโรภาส
สุราษฎร์ธานี  
7
ศศิธร  กลิ่นม่วง
สุราษฎร์ธานี  
2
พิมพิกา  ปลอดช่วย
สุราษฎร์ธานี  
5
ฐตธิษา  แก้วออด
สุราษฎร์ธานี  
6
เนตรนภา  ดำมุณี
สุราษฎร์ธานี  
14
กนกวรรณ  กลิ่นม่วง
สุราษฎร์ธานี  
9
หทัยวรรณ์  พร้อมประเสริฐ
สุราษฎร์ธานี  
3
คคนานต์  จารุจารีต
สุราษฎร์ธานี  
1
ธัญวรัตน์  คุณล้ำ
สุราษฎร์ธานี  
13
ศิรินญา  เกลี้ยงมุณี
สุราษฎร์ธานี  
12
ประภาวดี  จันทร์ใย
สุราษฎร์ธานี  
10
สมคณา  ธงรอด
สุราษฎร์ธานี  
11
กัญจนา  สุขคุ้ม
สุราษฎร์ธานี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ