รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นราธิวาส
0
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
 
Remark :
7
อาริสา  เชยเอี่ยม
นราธิวาส  
12
ณัฐริกาณร์  คงกำเนิด
นราธิวาส  
4
อาซูรา  สมาแห
นราธิวาส  
2
ฟุสมาวาตี  ยาโก๊ะ
นราธิวาส  
6
สุวานี  สาและ
นราธิวาส  
3
นอรียะ  ดือเร๊ะ
นราธิวาส  
8
ฮับเซาะ  สาและ
นราธิวาส  
5
นิรมล  เล่าเลิศ
นราธิวาส  
9
รุสนี  หะยีอาแว
นราธิวาส  
11
ธัญญาลักษณ์  เจ๊ะโซ๊ะ
นราธิวาส  
1
นูรูซาฟีกา  หลีดองอย
นราธิวาส  
24
เพชรบุรี
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
5
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
19
 
Remark :
6
สุทธิดา  เกิดลาภ
เพชรบุรี  
5
ชาลินี  กัวพู่
เพชรบุรี  
7
ดารินทร์  จันทมาลา
เพชรบุรี  
13
วาสนา  น้อยสวาท
เพชรบุรี  
2
จุฑาทิพย์  ยิ้มแย้ม
เพชรบุรี  
1
ชิดชนก  พลายเถื่อน
เพชรบุรี  
9
รัตศมา  ภุงาม
เพชรบุรี  
10
แพรแพรวพราย  ไพรเที่ยง
เพชรบุรี  
14
อุษณีย์  อินทร์ย้อย
เพชรบุรี  
8
พันดาว  มีบำรุง
เพชรบุรี  
15
ภัทรนันท์  ประยูรวงศ์
เพชรบุรี  
3
กนกวรรณ  ชาดี
เพชรบุรี  
4
รัตติกาล  วงศ์ศานนท์
เพชรบุรี  
11
อรวรรณ  ยกม่วง
เพชรบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ