รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:20 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
กรุงเทพมหานคร
14
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
1
2
-
-
7
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
1
1
-
-
7
 
Remark :
6
พันธิตรา  รักศิลป์
กรุงเทพมหานคร  
7
นราทิพย์  มณีสัย
กรุงเทพมหานคร  
12
วริษฐา  มะลิซ้อน
กรุงเทพมหานคร  
1
สายบุญ  แดนขนาน
กรุงเทพมหานคร  
4
นลินี  เอี่ยมผึ้ง
กรุงเทพมหานคร  
13
ปวริศา  ทิมเรืองเลิศสกุล
กรุงเทพมหานคร  
2
ณัชชา  พรมกะจีน
กรุงเทพมหานคร  
11
เพ็ญพิชชา  อรุณรุ่ง
กรุงเทพมหานคร  
8
สุดารัตน์  จันทาบ
กรุงเทพมหานคร  
5
สลินดา  แผ่ความดี
กรุงเทพมหานคร  
14
ฐานิตา  จิรนนท์ธนบดี
กรุงเทพมหานคร  
9
ฑิฆัมพร  หอมจำปา
กรุงเทพมหานคร  
10
สิริยากร  ฤทธิรอน
กรุงเทพมหานคร  
3
ปริศนา  นุ่มช่วย
กรุงเทพมหานคร  
15
นครราชสีมา
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
1
2
-
-
10
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
1
1
-
-
5
 
Remark :
14
จันทิมา  สุขคำนา
นครราชสีมา  
6
กนกพร  สีทอง
นครราชสีมา  
8
เสาวลักษณ์  รัตนจันทร์
นครราชสีมา  
7
ศุภัตน์  ชินสุข
นครราชสีมา  
9
จุฬารัตน์  นาวัง
นครราชสีมา  
4
เกวลิน  หว่านนา
นครราชสีมา  
5
เพชรชมพู  แก้วอำนาจ
นครราชสีมา  
12
กัลยกร  การเพียร
นครราชสีมา  
13
ปราถนา  ภิญโญ
นครราชสีมา  
11
จุรีรัตน์  อาจศึก
นครราชสีมา  
2
กชพรรรณ  พรบุษยานนท์
นครราชสีมา  
10
วรรณวิษา  กระจ่างโพธิ์
นครราชสีมา  
3
อริสา  ริมหมู่ดี
นครราชสีมา  
1
อรัญญา  นะรื่นรัมย์
นครราชสีมา  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ