รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
น่าน
51
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
27
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
24
 
Remark :
4
นันทัชพร  ยอดยา
น่าน  
12
ณัฐธิดา  บุญโกศล
น่าน  
14
ทัศนีย์  ยอดออน
น่าน  
9
ภาชินี  รกไพร
น่าน  
2
วิลัยวรรณ  ศิริคาม
น่าน  
11
พรรณราย  ชัยมงคล
น่าน  
6
ดวงจิตร  พิศจารย์
น่าน  
3
พีรกานต์  ใจปิง
น่าน  
7
อัญฉรา  ดวงพันธ์
น่าน  
10
อรพรรณ  ใจปิง
น่าน  
13
บุญธิดา  หอมดอก
น่าน  
1
พรรณพัสษา  ใจจริม
น่าน  
5
กอบกุล  แซ่โซ้ง
น่าน  
8
จินตพร  กาสา
น่าน  
0
ราชบุรี
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
 
Remark :
4
จรินทร์ตรีศยา  เกิดทรัพย์
ราชบุรี  
8
สกาวเนตร  มาชู
ราชบุรี  
8
ดลยากร  ผูกน้อย
ราชบุรี  
12
สุพิชชา  บ่วงรักษ์
ราชบุรี  
10
ณัฐมณีกานต์  ลิมาคม
ราชบุรี  
19
ฉัตรพร  จ๋าพิมาย
ราชบุรี  
9
ชลธิชา  พลอยชุม
ราชบุรี  
5
สุชาดา  คลังนาค
ราชบุรี  
11
ปฎิญญา  อินทร์มณี
ราชบุรี  
13
ณิชกานต์  พรหมจันทร์
ราชบุรี  
7
กรรณิกา  แสงจันทร์แจ้ง
ราชบุรี  
15
กัญญารัตน์  บางจาก
ราชบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ