รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 11
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครนายก
12
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
7
-
-
-
7
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
5
-
-
-
5
 
Remark :
9
ณราวุฒิ  โพประยูร
นครนายก  
25
วาคิม  มาสันเทียะ
นครนายก  
21
ชนสรณ์  วิเชียร
นครนายก  
22
ดีพร้อม  มุสิกมาศ
นครนายก  
4
ธนภัทร  จินดาประดิษฐ์
นครนายก  
6
กิตติศักดิ์  ร่วมทอง
นครนายก  
18
พงศกร  โพประยูร
นครนายก  
12
อรรถพร  พูลประเสริฐ
นครนายก  
2
ธีระวุฒิ  โคกเที่ยน
นครนายก  
7
นวพล  โพธิ์หา
นครนายก  
11
พงศรัณย์  พันชำนาญ
นครนายก  
10
วัชรพล  มหาเรือนจันทร์
นครนายก  
13
ธนธรณ์  แจ้งแช่ม
นครนายก  
23
ธนกร  ชื่นสว่าง
นครนายก  
26
อัษฎา  โพธิสูงเนิน
นครนายก  
20
วริทธิ์ธร  ปั้นทอง
นครนายก  
19
วสิทธิ์พล  ปั้นทอง
นครนายก  
3
ชุมพล  นาบุญ
นครนายก  
24
ภาณุวิชญ์  อิศรางกูล
นครนายก  
5
พศวัต  แสงสะกา
นครนายก  
8
อภิรักษ์  มณีเทพ
นครนายก  
17
อุบลราชธานี
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
12
-
-
-
12
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
5
-
-
-
5
 
Remark :
19
พีระพัฒน์  ทัดศรี
อุบลราชธานี  
24
ปรมินทร์  มณีภาค
อุบลราชธานี  
11
คณิน  ใจใหญ่
อุบลราชธานี  
12
นิพนธ์  สมกอง
อุบลราชธานี  
28
พงษ์พิพัฒน์  กำทรัพย์
อุบลราชธานี  
14
สมพร  แสนทวีสุข
อุบลราชธานี  
15
สัญชัย  บุญทรง
อุบลราชธานี  
13
ธนาณุวัฒน์  แสนอุบล
อุบลราชธานี  
8
ณัฐพนธ์  ทุมเสน
อุบลราชธานี  
6
ฐิติสรณ์  อนันต์เรือง
อุบลราชธานี  
4
เกียรติศักดิ์  ปัจฉาพร
อุบลราชธานี  
26
อนุชิต  ขาวฟอง
อุบลราชธานี  
10
ณัฐวุฒิ  ดวงจำปา
อุบลราชธานี  
7
เจตนิพัทธ์  วงศ์อุ่น
อุบลราชธานี  
3
หาญณรงค์  อุตมังค์
อุบลราชธานี  
1
ภูริทัต  โภคา
อุบลราชธานี  
9
ฉัตรพล  ถนอมเชื้อ
อุบลราชธานี  
22
ธีรเดช  ทัดศรี
อุบลราชธานี  
5
ณัฐวุฒิ  พิลาบุตร
อุบลราชธานี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ