รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 27
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
พัทลุง
20
 
 
Remark :
กัลยารัตน์  จีนสมทรง
พัทลุง  
อุไรวรรณ  วรรณวงค์
พัทลุง  
อัญชลี  ทองสัมฤทธิ์
พัทลุง  
นพมาศ  พันธ์งาม
พัทลุง  
มลิณี  อ่อนหนู
พัทลุง  
พัณณิตา  ราชสงค์
พัทลุง  
เนตรนภา  เจ้ยแจ่มจันทร์
พัทลุง  
ธิดารัตน์  เกื้อหล่อ
พัทลุง  
กันยารัตน์  โพธิ์จุไร
พัทลุง  
อภิญญดา  แก้วลอย
พัทลุง  
ฉัตรจุฬา  ทองพลาย
พัทลุง  
ภัทรพรรณ  แก่นเดช
พัทลุง  
จรัญญา  ช่วยเอียด
พัทลุง  
นภสร  สุขคง
พัทลุง  
ปรินดา  จงหวัง
พัทลุง  
นิธาวรรณ  ทองบุญชู
พัทลุง  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
7
13
-
43
สมุทรปราการ
 
 
Remark :
กาญจนธัช  ผ่องพิเศษ
สมุทรปราการ  
วรดา  มูลบ้านดง
สมุทรปราการ  
อรวินท์  เกตุมา
สมุทรปราการ  
อภิญญา  ไทยโกษา
สมุทรปราการ  
ณัฏฐพัชร  ปิยะวัฒน์พนา
สมุทรปราการ  
วรรณิกา  ไฝสัมฤทธิ์
สมุทรปราการ  
ศิริกัญญา  สระแก้ว
สมุทรปราการ  
ดวงกมล  วงค์บุดดี
สมุทรปราการ  
สิริยากร  สมร่าง
สมุทรปราการ  
ธัญจิรา  โทแก้ว
สมุทรปราการ  
วรรณิดา  แจ่มเสมอ
สมุทรปราการ  
ธิดารัตน์  หาญสมุทร
สมุทรปราการ  
อารียา  โคตรเพชร
สมุทรปราการ  
รัศมี  ดงสิงห์
สมุทรปราการ  
สุชาดา  นามดี
สมุทรปราการ  
อรวรรณ  กุพันลำ
สมุทรปราการ  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
17
26
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE