รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 25
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
กรุงเทพมหานคร
25
 
 
Remark :
ปรียาภรณ์  งามดี
กรุงเทพมหานคร  
กัญญารัตน์  บูชา
กรุงเทพมหานคร  
ฐานิยา  ปราบคนชั่ว
กรุงเทพมหานคร  
เกษราภรณ์  มูลจันทร์
กรุงเทพมหานคร  
สมฤดี  เพ็ชรทองคำ
กรุงเทพมหานคร  
นวรัตน์  เพ็ชรทองคำ
กรุงเทพมหานคร  
เบญญาภา  วงค์สะอาด
กรุงเทพมหานคร  
อินทิรา  โรมจุมจัง
กรุงเทพมหานคร  
ไปรยา  เปรมสมิติ
กรุงเทพมหานคร  
กนกพร  วงศ์สวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร  
อมรพรรณ  น้อยมงคล
กรุงเทพมหานคร  
ธันยา  ห่างกลาง
กรุงเทพมหานคร  
อารีรัตน์  หลวงพิบูรณ์
กรุงเทพมหานคร  
อชิรญาณ์  บุญเอนก
กรุงเทพมหานคร  
ญาณภา  อภิรมย์ภิญโญ
กรุงเทพมหานคร  
ปรัชญาภรณ์  สุวรรณแย้ม
กรุงเทพมหานคร  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
14
11
-
33
ศรีสะเกษ
 
 
Remark :
วรรณา  บุตรจันทร์
ศรีสะเกษ  
เปี่ยมปิติพร  ทรงศรีสวัสดิ์
ศรีสะเกษ  
ศศิวิมล  ทาสีดา
ศรีสะเกษ  
ณัฐรัตน์  เหลืองอ่อน
ศรีสะเกษ  
สายน้ำ  จำปาทอง
ศรีสะเกษ  
ณิชาดา  วชิมาเภท
ศรีสะเกษ  
มนทกานต์  กล่อมจิตร
ศรีสะเกษ  
กรชา  กันเพ็ง
ศรีสะเกษ  
พิกุล  ระยับศรี
ศรีสะเกษ  
เพชรา  ไกรวิเศษ
ศรีสะเกษ  
ฐิตินันท์  กลิ่นมาลัย
ศรีสะเกษ  
กิ่งลภา  พรมสุภะ
ศรีสะเกษ  
ปทุมรัตน์  รัตนะวัน
ศรีสะเกษ  
ศิรินดา  นีระพันธ์
ศรีสะเกษ  
หนึ่งฤทัย  คนที
ศรีสะเกษ  
ธนภรณ์  ขุนภักนา
ศรีสะเกษ  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
15
18
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE