รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
กรุงเทพมหานคร
29
 
 
Remark :
ปรียาภรณ์  งามดี
กรุงเทพมหานคร  
กัญญารัตน์  บูชา
กรุงเทพมหานคร  
ฐานิยา  ปราบคนชั่ว
กรุงเทพมหานคร  
เกษราภรณ์  มูลจันทร์
กรุงเทพมหานคร  
สมฤดี  เพ็ชรทองคำ
กรุงเทพมหานคร  
นวรัตน์  เพ็ชรทองคำ
กรุงเทพมหานคร  
เบญญาภา  วงค์สะอาด
กรุงเทพมหานคร  
อินทิรา  โรมจุมจัง
กรุงเทพมหานคร  
ไปรยา  เปรมสมิติ
กรุงเทพมหานคร  
กนกพร  วงศ์สวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร  
อมรพรรณ  น้อยมงคล
กรุงเทพมหานคร  
ธันยา  ห่างกลาง
กรุงเทพมหานคร  
อารีรัตน์  หลวงพิบูรณ์
กรุงเทพมหานคร  
อชิรญาณ์  บุญเอนก
กรุงเทพมหานคร  
ญาณภา  อภิรมย์ภิญโญ
กรุงเทพมหานคร  
ปรัชญาภรณ์  สุวรรณแย้ม
กรุงเทพมหานคร  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
11
18
-
22
เชียงราย
 
 
Remark :
พรชิตา  ตันสอน
เชียงราย  
ธิดารัตน์  สิงห์สุวรรณ
เชียงราย  
วนัสนันท์  คีรีแสนภูมิ
เชียงราย  
จิรวรรณ  สมสรวย
เชียงราย  
ปีติญาดา  กาคำ
เชียงราย  
พัชยาภรณ์  นิ่มนวล
เชียงราย  
ปวีณ์ธิดา  เรียงยาย
เชียงราย  
อาทิตยา  ปัญญาวิชาชาญ
เชียงราย  
เจนจิรา  พลเสนา
เชียงราย  
กานต์ธิดา  สิทธิแก้ว
เชียงราย  
สุรีพร  โตเขียว
เชียงราย  
อารดา  เสนียะ
เชียงราย  
จิตรทิพย์  สำราญ
เชียงราย  
มาลินี  ลมวิชัย
เชียงราย  
อนัญญา  เยอต๊ะ
เชียงราย  
เพียงฟ้า  อายี
เชียงราย  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
11
11
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE