รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
19 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
ขอนแก่น
4
 
   
 
ครึ่งแรก
ธาดารัตน์ ไทยทรงธรรม 26'

ครึ่งหลัง
พรนภา อุ่นสา 85'
ศิริวรรณ ศรีมงคล 90+2'
จันทรภรณ์ วิเศษวรรณ 82'

ใบเหลือง
ตริตาภรณ์ ศรีนนท์ 64'

Remark :
14
ณัฐนิชา  ภูชะหาร
ขอนแก่น
8
ศรัญญา  ลามี
ขอนแก่น
17
จันทรภรณ์  วิเศษวรรณ
ขอนแก่น
4
พรพรรณ  พรหมลอย
ขอนแก่น
10
ธาดารัตน์  ไทยทรงธรรม
ขอนแก่น
13
พลอยชมพู  สมนึก
ขอนแก่น
15
อรอุมา  หมู่หมื่นศรี
ขอนแก่น
3
พรนภา  อุ่นสา
ขอนแก่น
16
ตริตาภรณ์  ศรีนนท์
ขอนแก่น
18
ภัครมาส  กิจโม้มา
ขอนแก่น
11
ศิริวรรณ  ศรีมงคล
ขอนแก่น
9
เกสรา  สอดศรี
ขอนแก่น
12
ศศิธร  ดีมา
ขอนแก่น
1
ภัทรดา  ทัพพิลา
ขอนแก่น
5
ธิติมา  แดงนา
ขอนแก่น
6
อริสรา  วิชัย
ขอนแก่น
7
ขวัญจิรา  พรหมจันทร์
ขอนแก่น
2
อมราวดี  ภูเขา
ขอนแก่น
   
 
1
นครศรีธรรมราช
 
   
 
ครึ่งแรก
ตรีสรา เกตกาญจน์ 14'

Remark :
15
จณิษา  ชื่นอารมณ์
นครศรีธรรมราช
11
นฤพร  แก้วคูณ
นครศรีธรรมราช
18
ธิดารัตน์  เพิ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
14
ชฎานุช  ตันติภาธร
นครศรีธรรมราช
10
อริษา  ไกรนรา
นครศรีธรรมราช
4
ตรีสรา  เกตกาญจน์
นครศรีธรรมราช
17
เมจิรา  ถนอมสิน
นครศรีธรรมราช
8
จิรภาพร  ดำหาย
นครศรีธรรมราช
9
สุดารัตน์  สำหนาว
นครศรีธรรมราช
5
ขวัญนภา  ทำการเหมาะ
นครศรีธรรมราช
16
นริศรา  ใจชื่อสัตย์
นครศรีธรรมราช
7
สุภาวดี  คีรีวงค์
นครศรีธรรมราช
1
รวิสรา  พืชผล
นครศรีธรรมราช
12
สุพัสตรา  แซ่ด่าน
นครศรีธรรมราช
3
กรกนก  ทองเกิด
นครศรีธรรมราช
2
สตกมล  จันทร์ลำภู
นครศรีธรรมราช
6
อทิตยา  ทองหีด
นครศรีธรรมราช
13
อัยดา  เปี่ยมยา
นครศรีธรรมราช
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม