รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
กระบี่
1
 
   
 
ครึ่งหลัง
สรนนท์ แสงรัตน์ 48'

Remark :
9
กฤษดา  ทรงชนะ
กระบี่
1
ณัฐวิทย์  เกลือมีผล
กระบี่
2
ธนวัชร  แก้วปรุง
กระบี่
11
ดนุพล  ก๊กใหญ่
กระบี่
14
ธีรเทพ  ยะลา
กระบี่
16
ภาราดร  ยอดศรี
กระบี่
10
อภินันท์  เส้งย่อง
กระบี่
3
อลัน  โบบทอง
กระบี่
15
ธราดล  รัตนสุภา
กระบี่
7
ณธกร  ภักดี
กระบี่
17
วีรพล  ถนอมไถ
กระบี่
6
รชานนท์  เรือนแก้ว
กระบี่
18
สุพัฒชัย  หิรัญบูรณะ
กระบี่
13
รณกฤต  ไชยฤกษ์
กระบี่
5
ทรงพล  ยาชะรัด
กระบี่
4
พีรณัฐ  สุวรรณวร
กระบี่
12
เจตริน  นะแก้ว
กระบี่
8
สรนนท์  แสงรัตน์
กระบี่
   
 
2
นครราชสีมา
 
   
 
ครึ่งแรก
พลวัฒน์ ดำนอก 12'

ครึ่งหลัง
พลวัฒน์ ดำนอก 66'

ใบเหลือง
วรเมธา ยอดลองเมือง 35'
ดิษยนันท์ เมยขุนทด 80'

Remark :
4
ศุภกฤต  ดงจารย์
นครราชสีมา
7
ชิติพัทธ์  พลวิเวก
นครราชสีมา
6
ชนะสิบทิศ  เอื้อเฟื้อ
นครราชสีมา
18
กิตติวุฒิ  หวังอ้อมกลาง
นครราชสีมา
17
ศิรสิทธิ์  โฮชิน
นครราชสีมา
8
ดิษยนันท์  เมยขุนทด
นครราชสีมา
16
ธนกรณ์  ดวงมาลัย
นครราชสีมา
15
ศิกษก  นนทวงษ์
นครราชสีมา
14
วุฒิพงค์  พูนศรี
นครราชสีมา
9
พลวัฒน์  ดำนอก
นครราชสีมา
2
อรรถวุฒิ  สอนจิตต์
นครราชสีมา
11
วรเมธา  ยอดลองเมือง
นครราชสีมา
10
พีรพัฒน์  นันทจักษ์
นครราชสีมา
13
ชาคริต  โภคทรัพย์
นครราชสีมา
12
ฤทธิไกร  แก้วศิลา
นครราชสีมา
5
วัชรสกุล  ภูมิสถาน
นครราชสีมา
3
เวชพิสิฐ  วังสระ
นครราชสีมา
1
เอกชัย  ศรีแสงจันทร์
นครราชสีมา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม