รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 56
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:20 น.
สนาม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
นครศรีธรรมราช
5
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
5
-
-
-
-
-
5
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
99
บุญญาดา  เจริญสุข
นครศรีธรรมราช
11
กนกพิชญ์  ทองสม
นครศรีธรรมราช
41
ภัทรนิศา  หนูทอง
นครศรีธรรมราช
54
จิรณัฐ  อินมั่น
นครศรีธรรมราช
   
17
ราชบุรี
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
17
-
-
-
-
-
17
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
8
ชญาดา  สอสะอาด
ราชบุรี
9
โสภิดา  จำเนียรพล
ราชบุรี
11
ชัญญานุช  ใจเฟื่อย
ราชบุรี
15
รุ้งกาญจน์  มาลา
ราชบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ