รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ฉ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 39
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.25 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
60
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
11
15
15
19
-
-
60
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
1
1
4
1
-
-
7
 
Remark :
13
พรรณวษา  บุญจันทร์
กรุงเทพมหานคร
99
วรัญญา  คำแดง
กรุงเทพมหานคร
77
ปิ่นมณี  ปานจันทร์
กรุงเทพมหานคร
27
วิมลรัตน์  นนทะสี
กรุงเทพมหานคร
7
สุดารัตน์  ฉัตรไธสง
กรุงเทพมหานคร
42
สุดารัตน์  พูนศรี
กรุงเทพมหานคร
33
อชิรญา  คำภีระ
กรุงเทพมหานคร
10
วรนุช  บุญคำ
กรุงเทพมหานคร
24
รวินดา  อัจจิกุล
กรุงเทพมหานคร
11
ไอลดา  ผ่องแก้ว
กรุงเทพมหานคร
69
ชุติมา  คงคากุล
กรุงเทพมหานคร
98
นันท์นภัส  พงศ์อมรนฤนาท
กรุงเทพมหานคร
   
50
เชียงใหม่
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
18
11
10
11
-
-
50
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
2
1
4
5
-
-
12
 
Remark :
24
ชฎามุก  ธัญญเจริญ
เชียงใหม่
68
ธวัลรัตน์  เสนะสุทธิพันธุ์
เชียงใหม่
59
พัชริญา  ลิ้มสกุล
เชียงใหม่
99
ปริญญา  สาระธนะ
เชียงใหม่
61
สุจิตรา  จำปา
เชียงใหม่
71
ปิยมาส  จีรวัฒนากร
เชียงใหม่
88
ศิริภัทร  ณ จันดา
เชียงใหม่
21
พรลภัส  กาญจนภักดิ์
เชียงใหม่
11
ณัชชากัญญ์  ทูลทรัพย์
เชียงใหม่
55
ลิตา  สุนทรปกาสิต
เชียงใหม่
23
ภัทรภร  เร่งเร็ว
เชียงใหม่
97
นาโอมิ  โกลเดมันน์
เชียงใหม่
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ