รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ฉ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 37
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ชัยภูมิ
68
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
22
15
16
15
-
-
68
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
3
4
1
2
-
-
10
 
Remark :
91
ภัณฑิลา  พิมพ์วงศ์
ชัยภูมิ
6
อภิสรา  รอบแคว้น
ชัยภูมิ
88
จิตร์ติมา  ศิริฤกษ์
ชัยภูมิ
14
ศศิวิมล  เหลาสา
ชัยภูมิ
11
ชลธิชา  คอบพิมาย
ชัยภูมิ
27
ณัฐิดา  พลมาศ
ชัยภูมิ
19
อภิศมัย  จันรักษา
ชัยภูมิ
5
ลักษมี  เหวชัยภูมิ
ชัยภูมิ
89
ศศิธร  เวียงอินทร์
ชัยภูมิ
96
กัญรัตน์  ขันธวิชัย
ชัยภูมิ
38
ชญานิษฐ์  บุญรอด
ชัยภูมิ
49
ฟ้านะรี  ใหทอง
ชัยภูมิ
   
46
ระยอง
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
10
21
7
8
-
-
46
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
2
4
4
4
-
-
14
 
Remark :
2
จิรประภา  จูมคำ
ระยอง
13
ณิชากร  รำพึงกิจ
ระยอง
4
กรรณิการ์  ปิดกันภัย
ระยอง
29
อภิญญา  วงศ์สกุลสุขดี
ระยอง
96
ศศิกานต์  บุญวงค์
ระยอง
14
วันวิสาห์  ศิริมหา
ระยอง
99
นภัสสร  คงเจริญ
ระยอง
9
เกสรา  ขานยา
ระยอง
66
พัชรี  เขียวพละ
ระยอง
35
ณัฐนิชา  คำพาที
ระยอง
38
วิมลสิริ  บางน้อย
ระยอง
69
นันทกาญจน์  บุญฤทธิ์
ระยอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ