รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ค รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 21
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.10 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
เชียงใหม่
89
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
21
27
24
17
-
-
89
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
2
2
4
3
-
-
11
 
Remark :
24
ชฎามุก  ธัญญเจริญ
เชียงใหม่
68
ธวัลรัตน์  เสนะสุทธิพันธุ์
เชียงใหม่
59
พัชริญา  ลิ้มสกุล
เชียงใหม่
99
ปริญญา  สาระธนะ
เชียงใหม่
61
สุจิตรา  จำปา
เชียงใหม่
71
ปิยมาส  จีรวัฒนากร
เชียงใหม่
88
ศิริภัทร  ณ จันดา
เชียงใหม่
21
พรลภัส  กาญจนภักดิ์
เชียงใหม่
11
ณัชชากัญญ์  ทูลทรัพย์
เชียงใหม่
55
ลิตา  สุนทรปกาสิต
เชียงใหม่
23
ภัทรภร  เร่งเร็ว
เชียงใหม่
97
นาโอมิ  โกลเดมันน์
เชียงใหม่
   
46
นครศรีธรรมราช
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
12
8
18
8
-
-
46
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
3
2
5
1
-
-
11
 
Remark :
7
ภาสินี  วงศ์สวัสดิ์
นครศรีธรรมราช
99
อรบุษป์  สมทรัพย์
นครศรีธรรมราช
27
เพ็ญพิชชา  เพชรานนท์
นครศรีธรรมราช
24
นิษฐา  นาคฤทธิ์
นครศรีธรรมราช
54
พลอยอันดา  คงเกตุ
นครศรีธรรมราช
6
นฤมล  คงร่วมจิตร
นครศรีธรรมราช
41
ภัทรชดา  เกิดด้วยทอง
นครศรีธรรมราช
18
กัลย์สุดา  ดวงมณี
นครศรีธรรมราช
66
ปณิชา  หมอกแก้ว
นครศรีธรรมราช
4
อารียา  สงแป้น
นครศรีธรรมราช
8
นัษฐานันท์  มาศแสวง
นครศรีธรรมราช
58
คงชนก  หมอกแก้ว
นครศรีธรรมราช
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ