รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสาย Bรอบรอบแรก
วันที่13 พฤษภาคม 2562 เวลา12:00 น.
สนาม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
22
21
0
0
0
43
-
จบการแข่งขัน
อุดรธานีอุดรธานี
0
20
10
0
0
0
30
-
เดี่ยวมือ 2
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
อุดรธานีอุดรธานี
0
2
3
0
0
0
5
-
คู่มือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
อุดรธานีอุดรธานี
0
12
11
0
0
0
23
-


รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ อุดรธานี
 สกาววรรณ  สุทธิประมา
เดี่ยวมือ 1  
 มิ่งมุก  เมียร์แมน
เดี่ยวมือ 2  
 ทยิดา  มหายศปัญญา
คู่มือ 1  
 ชัญญา  จิตติกานนท์
คู่มือ 1  
 มิ่งมุก  เมียร์แมน
คู่มือ 2  
 สกาววรรณ  สุทธิประมา
คู่มือ 2  
 ทยิดา  มหายศปัญญา
เดี่ยวมือ 3  
 ศิริลักษณ์  ศิริวรกุลชัย
เดี่ยวมือ 1  
 วันศนิ  เล้าลือชัย
เดี่ยวมือ 2  
 นันธริณทร์  นันธเชษภิภัฎ
คู่มือ 1  
 ศรสวรรค์  ไพรอนันต์
คู่มือ 1  
 คณิตา  พยัคฆ์กูล
คู่มือ 2  
 ศิริลักษณ์  ศิริวรกุลชัย
คู่มือ 2  
 คณิตา  พยัคฆ์กูล
เดี่ยวมือ 3