รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสาย Bรอบรอบแรก
วันที่12 พฤษภาคม 2562 เวลา09:00 น.
สนาม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
ลพบุรีลพบุรี
0
15
8
0
0
0
23
-
เดี่ยวมือ 2
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
ลพบุรีลพบุรี
0
7
18
0
0
0
25
-
คู่มือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
ลพบุรีลพบุรี
0
17
10
0
0
0
27
-


รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ ลพบุรี
 มิ่งมุก  เมียร์แมน
เดี่ยวมือ 1  
 นะดา  ปิ่นทอง
เดี่ยวมือ 2  
 ชัญญา  จิตติกานนท์
คู่มือ 1  
 ทยิดา  มหายศปัญญา
คู่มือ 1  
 มิ่งมุก  เมียร์แมน
คู่มือ 2  
 สกาววรรณ  สุทธิประมา
คู่มือ 2  
 ทยิดา  มหายศปัญญา
เดี่ยวมือ 3  
 รมิตา  อุตสานนท์
เดี่ยวมือ 1  
 ปริณดา  พัฒนวริทธิพันธ์
เดี่ยวมือ 2  
 ปริณดา  พัฒนวริทธิพันธ์
คู่มือ 1  
 ณภชนก  อุตสานนท์
คู่มือ 1  
 ปริณดา  พัฒนวริทธิพันธ์
คู่มือ 1  
 รมิตา  อุตสานนท์
คู่มือ 2  
 รมิตา  อุตสานนท์
คู่มือ 2  
 สาริศา  นุ่มประเสริฐ
คู่มือ 2  
 ณภชนก  อุตสานนท์
เดี่ยวมือ 3