รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - เดิน 10,000 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติ 49:47.49นาที วีรวัตร มวลสุข อุบลราชธานี มี.ค.2554 อุตรดิตถ์
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
9
1158
ศุภกิตติ์  วรรณสา
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
00:54:32.11
Gold
1
19
1335
มูฮำหมัดอามีน  สาแหละ
ยะลา
ยะลา 2
00:55:33.95
Silver
2
2
1440
ชัยวิทย์ชิต  คนฟู
ลำพูน
ลำพูน
00:56:36.54
Bronze
3
1
1407
จะหวะ  เมืองจัน
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:57:24.12
4
12
1418
วรโชติ  จันทร์ผ่องศรี
พะเยา
พะเยา
01:02:02.36
5
17
1111
ตะวัน  แก้ววิมล
นครสวรรค์
นครสวรรค์ 2
01:02:55.45
6
4
1339
มูฮัมหมัดอัลฮาดี  อาบ๊ะ
ยะลา
ยะลา
01:03:22.35
7
23
1092
สรนันท์  ลือกระจ่าง
นครปฐม
นครปฐม
01:03:23.63
8
13
1160
ชมอินทร์  ทองศิริ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
01:05:57.85
9
11
1215
บัณฑิต  ชมภูนุช
มหาสารคาม
มหาสารคาม
01:07:42.79
10
6
1253
ชาคริต  เย็นบ้านควน
ชุมพร
ชุมพร
01:09:08.35
11
5
1181
ไชยวัฒย์  เวียงชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
01:09:29.48
12
22
1447
ปุณยวีร์  วังคำฟู
ลำพูน
ลำพูน 2
01:09:46.64
13
16
1245
อรุณรุ่ง  สังผ่อง
ชุมพร
ชุมพร 2
01:10:00.50
14
21
1216
จักรพรรณ  มูลดี
มหาสารคาม
มหาสารคาม 2
01:10:27.47
15
8
1427
วรฤทธิ์  ทองหนัก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
01:17:42.56
16
24
1389
จิรวัฒน์  เท้าอินต๊ะ
เชียงราย
เชียงราย
01:17:51.33
17
18
1370
เอกรัตน์  แซ่แต้
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
-
DNF
-
20
1156
วุฒิภัทร  สุลำนาจ
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ 2
-
DNF
-
7
1182
รชตะ  กลิ่นสุต
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ 2
-
DNF
-
3
1155
ขวัญชัย  กระแหน่
อุทัยธานี
อุทัยธานี
-
DNF
-
10
1108
ชุติพนธ์  กลั่นแย้ม
นครสวรรค์
นครสวรรค์
xx:xx:xx.xx
DISQ
22
14
1243
พิทวัส  มะณรินทร์
กระบี่
กระบี่
-
DNF
-
15
1348
กฤษฎา  ลักษณะประดิษฐ์
สงขลา
สงขลา
-
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -