รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ อัฎฐะกรีฑา 3 ฮีท .None
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
17.56 เมตร พร้อมรบ จันทิมา เชียงใหม่ มีนาคม 2549 ลำปาง
 
   
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
6
1
7
2
16
3
15
4
2
5
8
6
4
7
3
8
11
9
10
10
12
11
13
12
1
13
14
14
5
15
9
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -