รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ อัฎฐะกรีฑา 1 ฮีท Heat 2
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
10.47 วินาที วีรวัฒน์ พาเรือง อุบลราชธานี มีนาคม 2551 อุบลราชธานี
 
   
ความเร็วลม
-1.6m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
1295
พรหมมินทร์  คงกลั้ง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 2
00:00:11.73
1
7
1077
ภาสวุฒิ  นรเดชานนท์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
00:00:12.06
2
3
1267
ธนภัทร์  จันทร์มุข
ตรัง
ตรัง 2
00:00:12.17
3
2
1439
วรวัฒน์  ทิพยรักษ์
ลำพูน
ลำพูน
00:00:12.23
4
8
1239
วสันต์  เสยกระโทก
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:00:12.26
5
1
1227
อานนท์  พลค้อ
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
00:00:12.40
6
5
1078
ศุภวิชญ์  บำรุงบุญประเสริฐ
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
00:00:12.72
7
6
1097
อธิวัฒน์  แก้วท้าว
นครปฐม
นครปฐม 2
00:00:13.17
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -