รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ อัฎฐะกรีฑา 1 ฮีท Heat 1
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
10.47 วินาที วีรวัฒน์ พาเรือง อุบลราชธานี มีนาคม 2551 อุบลราชธานี
 
   
ความเร็วลม
-1.6m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
1171
อธิบดี  อ่อนทองใหญ่
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:00:11.31
1
3
1386
นคร  พิเนตรเสถียร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
00:00:11.81
2
4
1342
วีรภัทร  ธาตุไพบูลย์
สงขลา
สงขลา
00:00:11.83
3
8
1281
วรวุฒิ  สินประยงค์
ตรัง
ตรัง
00:00:12.04
4
1
1183
พรพิชัย  ธรรมศรี
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
00:00:12.16
5
7
1294
ชัยวัฒน์  ว่องสาริกา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:00:12.22
6
5
1094
กิติศักดิ์  ปากดี
นครปฐม
นครปฐม
00:00:12.53
7
6
1409
ศุภกิตติ์  กันทะตา
น่าน
น่าน
00:00:12.64
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -