รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:40 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
23.97 วินาที จินตหรา เสียงดี พังงา มีนาคม 2551 อุบลราชธานี
 
   
ความเร็วลม
-0.9m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
2255
สุกานดา  เพชรรักษา
ตรัง
ตรัง
00:00:25.34
Gold
1
5
2193
พิมพ์มาดา  กรีโส
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:00:25.69
Silver
2
4
2230
แพรทอง  วรรณโคตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:00:25.72
Bronze
3
6
2187
ปนัดดา  สิงห์แสง
นครราชสีมา
นครราชสีมา 2
00:00:25.89
4
8
2091
ชัญญา  แสงแมงทับ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
00:00:25.94
5
2
2347
ภาวิณี  ศรีเหรา
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:00:26.21
6
7
2376
ชุตินาถ  วิจิตรไทย
ตาก
ตาก
00:00:26.40
7
1
2358
สิรินยา  สมจิตต์
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
00:00:26.58
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -