รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
1:01.02 นาที นุชนารถ นักบุญ เขต 3 พฤษภาคม 2539 กำแพงเพชร
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
2117
อริสา  เวฬุวนารักษ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:01:04.45
Gold
1
4
2098
บัวริม  บือขุนทด
นครสวรรค์
นครสวรรค์ 2
00:01:04.95
Silver
2
7
2153
วิภาภรณ์  มาป้อง
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:01:05.38
Bronze
3
5
2279
พุทธชาด  เดโช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:01:05.53
4
6
2342
อรทัย  จันทร์แนม
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:01:07.53
5
1
2201
หนึ่งฤทัย  สามีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
00:01:08.87
6
2
2099
สุดารัตน์  ประกาศ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
00:01:10.02
7
8
2425
อาราดา  สุระตระกูล
ลำพูน
ลำพูน
00:01:15.47
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -