รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 1
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
53:45 วินาที สราวุธ สิริรัตน์ สุราษฏร์ธานี มีนาคม 2551 อุบลราชธานี
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
1047
สุทธิพงษ์  ทองเพ็ชร
ชลบุรี
ชลบุรี
00:00:55.99
1
4
1109
สุรศักดิ์  เสลาหอม
นครสวรรค์
นครสวรรค์
00:00:56.43
2
3
1127
สุรสิทธิ์  สว่างโลก
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:00:56.47
3
1
1271
อัสตัน  สกุลหลง
ตรัง
ตรัง
00:00:57.71
4
8
1077
ภาสวุฒิ  นรเดชานนท์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
00:00:58.65
5
5
1296
วัฒนชัย  มีสุวรรณ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:00:59.33
6
7
1437
ธนวินท์  ต๊ะยะ
ลำพูน
ลำพูน
00:00:59.82
7
2
1252
ณัฐดนัย  นิลเปี่ยม
ชุมพร
ชุมพร
00:01:01.21
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -