รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 1
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:20 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
1:01.02 นาที นุชนารถ นักบุญ เขต 3 พฤษภาคม 2539 กำแพงเพชร
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
2117
อริสา  เวฬุวนารักษ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:01:05.72
1
1
2279
พุทธชาด  เดโช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:01:06.95
2
5
2153
วิภาภรณ์  มาป้อง
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:01:08.08
3
2
2099
สุดารัตน์  ประกาศ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
00:01:09.06
4
4
2201
หนึ่งฤทัย  สามีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
00:01:09.20
5
6
2341
กมลชนก  พรหมฤทธิ์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:01:13.46
6
7
2398
ณัฐธิดา  บุญจันทร์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:01:17.03
7
8
2234
นภัสวรรณ  ผดาศรี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:01:19.00
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -