รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 3
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:40 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
23.97 วินาที จินตหรา เสียงดี พังงา มีนาคม 2551 อุบลราชธานี
 
   
ความเร็วลม
-0.5m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
2230
แพรทอง  วรรณโคตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:00:25.93
1
7
2187
ปนัดดา  สิงห์แสง
นครราชสีมา
นครราชสีมา 2
00:00:26.07
2
4
2347
ภาวิณี  ศรีเหรา
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี2
00:00:26.08
3
3
2036
ศุภจิรกาณฑ์  สระแก้ว
ชลบุรี
ชลบุรี
00:00:26.99
4
2
2006
ณัฐณิชา  เรือนเพ็ชร์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:27.30
5
6
2002
เบนนี่  โนนทะนำ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร 2
00:00:28.17
6
8
2290
พิสชา  ชำนาญธุระกิจ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 2
00:00:28.20
7
1
2168
ภาวิณี  พุดบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:00:28.27
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -