รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 2
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:20 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
1:53:53 นาที ณรงณ์ นิลพลอย เขต7 มิถุนายน 2540 สุราษฏร์ธานี
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
1141
วัชรพล  เพ็งสอน
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี 2
00:02:01.91
1
3
1235
บริภัณฑ์  แก้วมณี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:02:01.93
2
4
1211
วิรพล  ทองเรือง
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
00:02:02.47
3
7
1302
ธนโชติ  จันทร์เสนะ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 2
00:02:07.83
4
2
1393
อดิเทพ  ธรรมอินราช
เชียงราย
เชียงราย
00:02:08.67
5
6
1402
ชัยณรงค์  วงค์ดำรงวิวัฒน์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:02:09.61
6
8
1179
อิทธิพล  ทองรอบ
ขอนแก่น
ขอนแก่น 2
-
DNS
-
1
1028
ปัณณวิชญ์  สาสมจิตต์
ชลบุรี
ชลบุรี
-
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -