รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
10:26.03 นาทีเกตุมณี เสนาพันธ์ ขอนแก่น ภาค 3 มีนาคม 2547สุโขทัย
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
10
2320
เบญจวรรณ  ฤทธิโชติ
ภูเก็ต
ภูเก็ต
00:10:48.50
Gold
1
2
2145
ธิดาพร  ปิยมาตย์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
00:10:49.83
Silver
2
1
2252
สุรกาญจน์  วรรณะ
ชุมพร
ชุมพร
00:11:02.44
Bronze
3
13
2224
กัลยา  อินทร์มาวงค์
อุดรธานี
อุดรธานี
00:11:04.65
4
12
2060
เจนภัค  จีนตีด
นนทบุรี
นนทบุรี
00:11:11.45
5
7
2257
ศศิธร  กุลกิจ
ตรัง
ตรัง
00:11:30.37
6
15
2340
รุ่งทิวา  แก้วมี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:11:48.15
7
6
2013
รัชนีกร  บุรินโท
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:11:49.96
8
4
2083
สุกัญญา  ชุติตากรกนก
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
00:11:53.84
9
8
2020
ศิริพร  บุญเชิด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร 2
00:11:58.06
10
16
2171
สุวณี  คำชนะ
นครพนม
นครพนม
00:12:04.01
11
3
2374
สุพร  วิลาสไผ่เงิน
ตาก
ตาก
00:12:05.45
12
14
2077
ณัฐพร  ธรรมเที่ยง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี 2
00:12:07.85
13
11
2321
ศุภลัคน์  ช่วยประดิษฐ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต 2
00:12:08.44
14
5
2286
ประภัสสรา  แสงสูง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:12:36.43
15
9
2367
ศิริรัตน์  พะแก่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
-
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -