รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 1
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:10 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
56.41 วินาที ตรีวดี ยงพันธ์ สุราษฏร์ธานี มีนาคม 2548 ชัยภูมิ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
2061
กัญญาณัฐ  เสวตวงษ์
ปทุมธานี
ปทุมธานี
1
5
2115
ชิเนเยะ โจเซฟฟิน  โอนูโอราห์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:00:58.80
2
2
2246
ศศิวรรณ  จันทร์แก้ว
กระบี่
กระบี่
00:01:01.28
3
7
2163
ทิพย์นภา  สิงห์หัน
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:01:03.17
4
6
2030
ปณิดา  โกนตะสิงห์
จันทบุรี
จันทบุรี
00:01:03.53
5
1
2061
กัญญาณัฐ  เสวตวงษ์
ปทุมธานี
ปทุมธานี
00:01:05.14
6
8
2325
อรสินี  สุวรรณมณี
สงขลา
สงขลา
00:01:09.95
7
4
2251
ภัทรพรรณ  ชูกูล
ชุมพร
ชุมพร
00:01:23.27
8
3
2175
กิติยา  งูพิมาย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
xx:xx:xx.xx
DISQ
9
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -