รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท .None
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติโดย ทีมผลัดหญิงสมุทรปราการ สังกัด มหาสารคาม เวลา 04:23.58 นาที @ 26/3/2561
 
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
สิเนห์อานิญช์  โชติวัตธนาเดชา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
นันท์นภัส  ทาระบุตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ชนันรัตน์  แสงงาม
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ณิชชาพัชร์  กิจมงคลศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:04:58.70
Q
1
5
ธนัญญาพร  แถมนา
เชียงใหม่
เชียงใหม่
นัทธมน  พึ่งพุ่ม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เอื้องทิพย์  แสงหล้า
เชียงใหม่
เชียงใหม่
สิริวิมล  นันท์ธนะวานิช
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:05:02.08
Q
2
2
ณีรนุช  ปงลังกา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลกาญจน์  ทรงกิจ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุพรรษา  กังหันทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ประกายฟ้า  ลีฬหานนท์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:05:07.42
Q
3
3
เบญญาภา  บัณฑิต
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ศรุธิตา  ขาวแก้ว
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ศิรภัสสร  ระวังทรัพย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
โกลัญญา  แก้วยงกฎ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:05:10.56
Q
4
4
วิจิตรา  อยู่หลัง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
มนิษา  อยู่เย็น
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ยศนันท์  แดงกันหา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ภัทรสุดา  หนูทอง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:05:12.73
Q
5
1
ดวงใจ  สิทธิพิทักษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
พลอยชมภู  โสตะบรรณ์
นนทบุรี
นนทบุรี
นุชวรา  วิจักษณาพงษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
แพรวา  วาสนาพิทักษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:05:13.73
Q
6
6
กวิสรา  ตันเสถียร
นครปฐม
นครปฐม
จิราภรณ์  สุขมาเพียร
นครปฐม
นครปฐม
อริศรา  ประยุทธสินธุ์
นครปฐม
นครปฐม
กัญญา  ทองดอนน้อย
นครปฐม
นครปฐม
00:05:29.27
Q
7
8
พีรดา  อภิชนาพงศ์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
พิมพ์นิภา  ธันยาดิษย์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ภูษิดา  วงศ์เจริญ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ภูษณิศา  วงศ์เจริญ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:05:31.44
Q
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Youth Games Record
BT - ทำสถิติดีกว่าเดิม
False - False
NT - NT
DSQ -
Q - Qualified by place
R -