รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท .None
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติโดย ขนิษฐา นิ่มคำ สังกัด จันทบุรี เวลา 02:19.41 นาที @ 25/3/2561
 
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
กมลชนก  ขวัญเมือง
นครปฐม
นครปฐม
00:02:21.44
Q
1
2
นุชวรา  วิจักษณาพงษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:02:27.58
Q
2
3
คชานันท์  พันธ์ไพศาล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:02:27.61
Q
3
8
สุรัสวดี  ฉัตรวโรดม
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
00:02:30.99
Q
4
5
พลอยชมภู  โสตะบรรณ์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:02:33.58
Q
5
6
ณีรนุช  ปงลังกา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:02:36.74
Q
6
9
ภัณฑิรา  ศุภอมร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:02:37.60
Q
7
4
ศิรภัสสร  ระวังทรัพย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:02:38.86
Q
8
1
อักษราภัค  คุ้มชาติ
เชียงราย
เชียงราย
00:02:39.11
R
9
 
     
 
Remark :
 
     
 
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Youth Games Record
BT - ทำสถิติดีกว่าเดิม
False - False
NT - NT
DSQ -
Q - Qualified by place
R -