รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติโดย ทีมผลัดหญิง สังกัด กทม. เวลา 03:57.03 นาที @ 24/3/2561
 
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
วารีรัชต์  อ้นแสน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ภูริชญา  จันยะมิตรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ภัณฑิรา  ศุภอมร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เฌอมาศ แก้วเจริญ  วิริรยะวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:04:00.81
Gold
1
4
ดวงใจ  สิทธิพิทักษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
พลอยชมภู  โสตะบรรณ์
นนทบุรี
นนทบุรี
นุชวรา  วิจักษณาพงษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
แพรวา  วาสนาพิทักษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:04:04.45
Silver
2
6
กวิสรา  ตันเสถียร
นครปฐม
นครปฐม
จิราภรณ์  สุขมาเพียร
นครปฐม
นครปฐม
อริศรา  ประยุทธสินธุ์
นครปฐม
นครปฐม
กัญญา  ทองดอนน้อย
นครปฐม
นครปฐม
00:04:05.44
Bronze
3
2
ชุติกาญจน์  พูนชัย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
นัทธมน  พึ่งพุ่ม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เอื้องทิพย์  แสงหล้า
เชียงใหม่
เชียงใหม่
สิริวิมล  นันท์ธนะวานิช
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:04:09.58
4
5
เบญญาภา  บัณฑิต
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ศรุธิตา  ขาวแก้ว
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ศิรภัสสร  ระวังทรัพย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
โกลัญญา  แก้วยงกฎ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:04:18.14
5
3
นันท์นภัส  ทาระบุตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
สุภัทรฤทัย  พานเงิน
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ชนันรัตน์  แสงงาม
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ณิชชาพัชร์  กิจมงคลศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:04:18.40
6
7
วิจิตรา  อยู่หลัง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
มนิษา  อยู่เย็น
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ยศนันท์  แดงกันหา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ภัทรสุดา  หนูทอง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:04:36.92
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Youth Games Record
BT - ทำสถิติดีกว่าเดิม
False - False
NT - NT
DSQ -
Q - Qualified by place
R -