รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท .None
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติโดย ขนิษฐา นิ่มคำ สังกัด จันทบุรี เวลา 00:30.29 วินาที @ 24/3/2561
 
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
กมลลักษณ์  ตั้งนภากร
นนทบุรี
นนทบุรี
00:00:30.87
Q
1
2
เฌอมาศ แก้วเจริญ  วิริรยะวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:31.07
Q
2
3
กชพร  อรรถกิจบัญชา
ชลบุรี
ชลบุรี
00:00:32.26
Q
3
4
อริศรา  ประยุทธสินธุ์
นครปฐม
นครปฐม
00:00:32.50
Q
4
5
วารีรัชต์  อ้นแสน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:32.59
Q
5
6
สุนิสา  รักสุภาพ
ปทุมธานี
ปทุมธานี
00:00:32.63
Q
6
7
ดวงใจ  สิทธิพิทักษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:00:32.67
Q
7
8
กนกวรรณ  สังข์ทอง
ตราด
ตราด
00:00:33.02
Q
8
9
อภัชญา  กาสา
นครสวรรค์
นครสวรรค์
00:00:33.16
R
9
10
วรรณพร  คงทน
กระบี่
กระบี่
00:00:33.30
R
10
11
กชามาศ  นาครักสุด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:00:33.38
11
12
จิรัชญา  สีโท
นครปฐม
นครปฐม
00:00:33.63
12
13
ธัญญามาศ  พิมลเกตุกุล
พะเยา
พะเยา
00:00:33.72
13
14
สิริวิมล  นันท์ธนะวานิช
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:00:33.90
14
15
ปกิจฐา  สุขประเสริฐ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
00:00:34.64
15
16
ศิรภัสสร  ระวังทรัพย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:00:35.15
16
17
เบญญาภา  บัณฑิต
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:00:35.39
17
18
สิริวรรณ  บัวคล้าย
ราชบุรี
ราชบุรี
00:00:35.70
18
19
สุรัตวดี  วายุนิจ
พังงา
พังงา
00:00:35.71
19
20
ณัฐธิดา  ธัญญาสุวัฒนะ
ราชบุรี
ราชบุรี
00:00:35.75
20
21
ภูษณิศา  วงศ์เจริญ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:00:35.88
21
22
นัทธมน  พึ่งพุ่ม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:00:35.96
22
23
ภูษิดา  วงศ์เจริญ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:00:36.03
23
24
ชนันรัตน์  แสงงาม
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:00:36.03
24
25
มนิษา  อยู่เย็น
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:00:36.15
25
26
กุสุมา  อินโต
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
00:00:36.22
26
27
แพรพลอย  ฉัตรสุวรรณกิจ
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
00:00:36.87
27
28
ชนากานต์  สีนวล
ตรัง
ตรัง
00:00:37.15
28
29
กรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
00:00:43.71
29
 
     
 
Remark :
 
     
 
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Youth Games Record
BT - ทำสถิติดีกว่าเดิม
False - False
NT - NT
DSQ -
Q - Qualified by place
R -