รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท .None
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติโดย ปาริฉัตร อารียา วงษ์ววาท สังกัด มหาสารคาม เวลา 01:05.99 นาที @ 22/3/2561
 
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
กมลลักษณ์  ตั้งนภากร
นนทบุรี
นนทบุรี
00:01:07.53
Q
1
2
นวพร  ไทยแท้
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:01:07.83
Q
2
3
เฌอมาศ แก้วเจริญ  วิริรยะวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:01:09.54
Q
3
4
กนกวรรณ  สังข์ทอง
ตราด
ตราด
00:01:09.79
Q
4
5
สิเนห์อานิญช์  โชติวัตธนาเดชา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:01:11.26
Q
5
6
อริศรา  ประยุทธสินธุ์
นครปฐม
นครปฐม
00:01:12.25
Q
6
7
ดวงใจ  สิทธิพิทักษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:01:12.25
Q
7
8
ศุภานัน  แท่นนิล
ชลบุรี
ชลบุรี
00:01:12.41
Q
8
9
กชามาศ  นาครักสุด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:01:12.99
R
9
10
แพรพลอย  ฉัตรสุวรรณกิจ
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
00:01:13.33
R
10
11
อภัชญา  กาสา
นครสวรรค์
นครสวรรค์
00:01:13.85
11
12
ชนาภร  ยะวิญชาญ
เชียงราย
เชียงราย
00:01:14.59
12
13
นัทธมน  พึ่งพุ่ม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:01:15.51
13
14
ธัญญามาศ  พิมลเกตุกุล
พะเยา
พะเยา
00:01:15.71
14
15
ณัฐกานต์  ศรีคำ
ลำพูน
ลำพูน
00:01:16.32
15
16
ชนันรัตน์  แสงงาม
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:01:16.75
16
17
วรรณพร  คงทน
กระบี่
กระบี่
00:01:17.41
17
18
ปกิจฐา  สุขประเสริฐ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
00:01:17.73
18
19
เบญญาภา  บัณฑิต
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:01:17.96
19
20
ภูษณิศา  วงศ์เจริญ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:01:18.18
20
21
ศิรภัสสร  ระวังทรัพย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:01:18.39
21
22
ศุภนัน  วังวัฒนา
สุรินทร์
สุรินทร์
00:01:18.58
22
23
มนิษา  อยู่เย็น
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:01:19.96
23
24
สุรัตวดี  วายุนิจ
พังงา
พังงา
00:01:20.31
24
25
อคิราภ์  มุดดีพัฒนโรจน์
สระบุรี
สระบุรี
00:01:21.59
25
26
ชนากานต์  สีนวล
ตรัง
ตรัง
00:01:22.70
26
 
     
 
Remark :
 
     
 
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Youth Games Record
BT - ทำสถิติดีกว่าเดิม
False - False
NT - NT
DSQ -
Q - Qualified by place
R -