ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ชักกะเย่อ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบ 8 ทีม - กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบ 8 ทีม - ฉะเชิงเทรา  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบ 8 ทีม - นครปฐม  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบ 8 ทีม - บุรีรัมย์  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบ 8 ทีม - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบ 8 ทีม - ฉะเชิงเทรา  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบ 8 ทีม - อำนาจเจริญ  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบ 8 ทีม - กำแพงเพชร  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบรองชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
11
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
12
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบรองชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบชิงที่ 3 - ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
14
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบชิงที่ 3 - ชลบุรี  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
15
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ฉะเชิงเทรา
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
16
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ฉะเชิงเทรา
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ