ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 บริดจ์  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ -
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
08:30
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ -
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
08:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบรองชนะเลิศ -
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
08:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบรองชนะเลิศ -
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
13:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
13:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ