ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แบดมินตัน  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR2  สาย B สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
09:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR2  สาย D ระนอง  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
09:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR2  สาย E ขอนแก่น  vs ระยอง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
09:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR2  สาย G นราธิวาส  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
09:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย B ลพบุรี  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
09:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย D นครพนม  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
09:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย E สกลนคร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
09:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย G ระยอง  vs สุราษฎร์ธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9
10:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR2  สาย E นครปฐม  vs สงขลา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10
10:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR2  สาย B อุดรธานี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11
10:00
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย B นครปฐม 2  vs สงขลา 2
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12
10:00
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย D ระนอง  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13
10:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย G ยะลา  vs ระยอง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14
10:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย E นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15
10:30
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR2  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16
10:30
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR2  สาย G ลำปาง  vs เพชรบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17
11:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR2  สาย B ลำปาง  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18
11:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR2  สาย D ตรัง  vs สมุทรสาคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19
11:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR2  สาย E ตรัง  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20
11:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR2  สาย D ตรัง  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21
11:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR2  คู่ที่ 2  สาย B สมุทรปราการ  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22
11:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR2  คู่ที่ 2  สาย E สงขลา  vs เชียงราย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23
11:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR2  คู่ที่ 2  สาย G นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24
11:30
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR2  คู่ที่ 2  สาย G นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25
12:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR2  คู่ที่ 2  สาย B เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26
12:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR2  คู่ที่ 2  สาย D แพร่  vs สระบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27
12:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR2  คู่ที่ 2  สาย E ภูเก็ต  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28
12:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR2  คู่ที่ 2  สาย G พระนครศรีอยุธยา  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29
12:30
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR1  สาย B นครราชสีมา  vs ตรัง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30
12:30
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR1  สาย G นครปฐม  vs ชลบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31
12:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย B อุดรธานี  vs สมุทรปราการ
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32
12:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย D พิษณุโลก  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33
13:00
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย E กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34
13:00
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย G สุราษฎร์ธานี  vs เชียงราย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35
13:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR1  สาย D ปราจีนบุรี  vs เชียงราย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36
13:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR1  สาย E ระยอง  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37
13:30
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR1  สาย B ชลบุรี  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38
13:30
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR1  สาย D ภูเก็ต  vs สระบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39
13:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย B สงขลา  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40
13:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย E กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41
14:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR1  สาย G เพชรบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42
14:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR1  สาย D ลำปาง  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43
14:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR1  สาย B ภูเก็ต  vs ลพบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44
14:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR1  สาย E อุดรธานี  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45
14:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR1  สาย G ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46
14:30
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR1  สาย E สงขลา  vs เชียงราย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47
14:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย D พิษณุโลก  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48
14:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย G ระยอง  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49
15:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR1  สาย D สมุทรสาคร  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50
15:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR1  สาย B ขอนแก่น  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR1  สาย G กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR1  สาย D สระบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53
15:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR1  สาย B นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54
15:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR1  สาย E เชียงราย  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55
15:30
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR1  สาย E ปทุมธานี  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56
15:30
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR1  สาย G เชียงใหม่  vs เลย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 56 รายการ