ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เอ็กซ์ตรีม  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี)
 รอบคัดเลือก -
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
2
09:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)
 รอบคัดเลือก -
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
3
10.30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)
 รอบคัดเลือก -
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
4
10:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)
 รอบคัดเลือก -
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
5
18:00
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง)
 รอบคัดเลือก -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
6
18:30
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง)
 รอบคัดเลือก -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
7
19:00
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย)
 รอบคัดเลือก -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
8
19:30
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
9
20:00
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
10
20:30
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ