ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วู้ดบอลนับจำนวนเกท  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A ศรีสะเกษ  vs เชียงราย
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B จันทบุรี  vs ชัยนาท
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A สิงห์บุรี  vs กรุงเทพมหานคร
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B สุโขทัย  vs สุราษฎร์ธานี
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
11:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย A บุรีรัมย์  vs เชียงราย
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
11:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 6  สาย B นครราชสีมา  vs ชัยนาท
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
11:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 7  สาย A สิงห์บุรี  vs ชุมพร
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
11:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สาย B อุดรธานี  vs สุโขทัย
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9
13:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  สาย A เชียงราย  vs ชุมพร
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10
13:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  สาย B ชัยนาท  vs สุโขทัย
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11
14:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - เชียงราย  vs ชัยนาท
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ